DIRECT MAIL

DET EFFEKTFULDE BREV

Viden er afgørende, når det handler om at skabe værdi for modtageren. Og salg er afgørende for overlevelse. Enkelt og ligetil. howcoms mål i ethvert kontaktpunkt er derfor altid med den rette viden og indsigt at skabe relevans, respons og interaktion. Direct Mailen lever i bedste velgående, men inden for disciplinen Direct Marketing har vi ud over brevet og e-mailen også Google Adwords, web-bannere med flere. Det gælder om at ramme målgruppen dér, hvor den er.  

Fordelene med Direct Mailen er, at vi kommer hele vejen rundt om historien, og afstanden til en reaktion fra modtageren er kort. Øgenavnet snail mail er derfor i denne sammenhæng misvisende, da effekten rent faktisk kan vise sig i lynhurtig respons. Derudover er brevet loyalitets- og relationsskabende. howcom involverer dine modtagere og giver dem lyst til at svare.